ايزولاسيون و مقره ها و طراحی و انواع ایزولاتورها و توزیع ولتاژ در زنجیر مقره-30020457

ايزولاسيون و مقره ها و طراحی و انواع ایزولاتورها و توزیع ولتاژ در زنجیر مقره|30020681|xha
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با ايزولاسيون و مقره ها و طراحی و انواع ایزولاتورها و توزیع ولتاژ در زنجیر مقره

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 52

فهرست مطالب :

مقدمهايزولاسيون ومقره ها1) مواد تشكيل دهنده عايق ها و مقره ها1-1) پرسلين2-1) شيشه2) طراحي شكل و انواع ايزولاتورها3) انواع مختلف ايزولاتورهاالف) ايزولاتورهاي نوع نگهدارندهالف-1) مفره هاي سوزنيالف-2) مقره هاي نوع پستب) مقره هاي آويزيب-1) مقره هاي آويزي بشقابيب-2) مقره هيوليتب-3) مقره هاي توپر بلند آويزيج) مقره هاي مخصوص4) توزيع ولتاژ در طول يك زنجيره مقره آويزي5) روشهاي توزيع مساوي ملتاژ در طول زنجيره مقره1-5) كنترل m2-5) درجه بندي كاپاسيتانس واحدهاي مقره3-5) كاربرد حفاظ استاتيكي يا حلقه محافظ4-5) لعاب هادي6) طراحي وانتخاب ايزولاتور خطوط انتقال از نقطه نظر استقامت مكانيكي2-6) طراحي مكانيكي مقره هاي آويزي معمولي2-2-6) طراحي مكانيكي مقره هاي آويزي v شكل3-2-6) طراحي مكانيكي مقره هاي آويزي براي دكلهاي انتهايي4-2-6) قابليت اطمينان طولاني مدت مقره ها3-6) تطبيق ايزولاسيون

مقدمه:از آغاز پيدايش صنعت برق ، نياز به تجهيزاتي كه بتوانند نقش عايقي و جداسازي قسمتهاي تحت ولتاژ‍ از ساير قسمت ها را داشته باشند وجود داشته و تحقيقات در اين زمينه نيز همچنان ادامه دارد.اولين عنصري كه به عنوان مقره مطرح گرديد چوب خشك بود ولي بعلت اينكه پس از خيس شدن تا اندازه اي خاصيت عايقي خود را از دست ميداد كنار گذاشته شد. پس از چوب استفاده از مصنوعات كلي وسراميك مورد مطالعه قرار گرفت وامروز بطور گسترده از شيشه و چيني وپلاستيك در ساخت مقره ها استفاده مي شود.در خطوط انتقال نيرو نيز لازم است هاديهاي تحت ولتاژ بنحوي از برجها ايزوله شوند كه مقره ها عامل اصلي جداسازي هاديها از پايه ها وزمين مي باشد و براي اينكه بتوانند وظايف خود را كه در حقيقت تامين فاصله مناسب مي باشد به خوبي انجام دهند بايد داراي خواص كلي زير باشند :(1) خاصيت عايقي مناسب(2) مقاومت مكانيكي كافي(3) تحمل الكتريكي در مقابل اضافه ولتاژ ها(4) مقاومت الكتريكي بالا در جهت كاهش نشت جريان الكتريكي(5) مقاوم در مقابل تغييرات درجه حرارت محيطمسلما هرچه مقاومت الكتريكي و مكانيكي مقره ها بيشتر باشد،تحمل آنها در مقابل اضافه ولتاژها يا اضافه بارهاي مكانيكي افزايش مي يابد ،علاوه بر آن پايين بودن درجه عايقي مقره ها احتمال بروز جرقه بين هاديها با برجها را از طريق زنجيره مقرهها افزايش ميدهد.كه اين امر سبب تخريب آنها ميگردد كه درمجموع كاهش قابليت برق رساني و در نتيجه خروج خطوط انتقال نيرو را بهمراه خواهد داشت.ايزولاسيون و مقره ها :براي اتصال هادي هاي خطوط انتقال به دكل ها كه داراي ولتاژ هاي زيادي نسبت به بدنه ي دكل و نسبت به يكديگر مي باشند،از وسايل مجزا كننده استفاده ميشود.اين جدا كننده ها كه عموما به صورت مقره در خطوط انتقال بكار مي روند ، عموما داراي دو وظيفه ي مهم مي باشند:يكي وظيفه ي مكانيكي آنها است بطوري كه بايد داراي استقامت مكانيكي خوب بوده و قادر باشند بارهاي مكانيكي راتحت شرايط متحمل از قبيل برف ،باد ، باران ، و غيره بخوبي تحمل نمايند.ديگري وظيفه ي الكتريكي آنها است بطوري كه بايد داراي خواص غايقي خوب بوده و بتوانند هادي هاي داراي ولتاژ را بخوبي از دكل و از يكديگر ازنظر الكتريكي جدا نمايند و علاوه بر تحمل ولتاژ كار خط ، در مقابل ولتاژ هاي ضربه اي ناشي از رعد و برق و قطع و وصل كليد ها و غيره كه بعدا توضيح داده خواهد شد بخوبي مقاومت كنند.در ضمن جريان نشتي مقره ها كه ممكن است در اثر تخليه ي كرونا ، تلفات ديالكتريكي ياعايقي مواد داخلي مقره و جريان نشتي سطحي مقره به وجود ايد بايد حتيالامكان ناچيز باشد .شكست ولتاژ اعمال شده روي مقره ممكن است به دليل تخليه ي الكتريكي در هواي اطراف مقره ، تخليه ي الكتريكي سطحي از طريق گرد و غبار وآلودگي هاي روي سطح مقره ويا تخليه ي الكتريكي ازداخل خود مقره صورت پذيرد كه در حالت اخير منجر به خرابي مقره مي گردد .اغراق نيست اگر بگوييم كه ضريب اطمينان سيستم هاي قدرت بستگي به كيفيت وضريب اطمينان ايزولاتورها دارد و از آن جايي كه ولتاژ انتقال و ظرفيت انتقال روز به روز در حال افزايش است ميتوان گفت كه نقش ايزولاتورها و مقره ها روز به روز مهمتر خواهد شد و همچنين نياز برخورداري از تحمل مكانيكي بيشتر درآينده توام با خاصيت الكتريكي مناسب مسئوليت سنگيني را از هم اكنون بردوش مهندسان مواد گذاشته است به لحاظ اهميت نقش ايزولاتورها ومواد تشكيل دهنده ي آنها در خطوط انتقال در اينجا به تشريح آنها مي پردازيم.1) مواد تشكيل دهنده عايقها و مقره هامواد مختلفي وجود دارند كه بعنوان عايق الكتريكي در ساخت مقره ها به كار ميروند. اين مواد عموما بدوگروه سراميكي و غيرسراميكي (پلاستيك)مي توانند تقسيم گردند . گروه سراميكي كه ازاهميت بيشتري برخوردار مي باشد خود انواع مختلفي را شامل مي شود كه عمده ي آنها بخصوص براي خطوط انتقال ، شامل پرسلين و شيشه مي باشند.با اين حال امروزه پرسلين به عنوان بهترين اين مواد ازنقطه نظر استقامت الكتريكي ومكانيكي ، استقامت تحت شرايط جوي مختلف ، ضريب اطمينان بالا و غيره ، موردقبول صاحب نظراندر سراسر جهان مي باشد و به عنوان بهترين ماده براي ساخت مقره ها شناخته شده است .