آشنایی با اصول بارگذاری ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی و محاسبه و بررسی بارهای وارده-30020462

آشنایی با اصول بارگذاری ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی و محاسبه و بررسی بارهای وارده|30020686|xha
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با آشنایی با اصول بارگذاری ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی و محاسبه و بررسی بارهای وارده

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 33

بارگذاري اين پروژه بر طبق فصول مبحث ششم «بارهاي وارد بر ساختمان» از مباحث بيست گانه دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان صورت گرفته است.در ادامه پس از تعيين بارهاي مرده و زنده و برف با توجه به نوع سقف و سيستم انتقال بار آن (سقف طاق ضربي، سقف تيرچه و بلوك و سقف كامپوزيت سيستم انتقال يك طرفه در راستاي تيرريزي دارد) بارهاي وارد به تيرهاي اصلي پلان و ستونها مشخص شده و در نقشه هاي پيوست نشان داده مي شود. در ضمن در مورد بار باد پس از تعيين سطوح رو به باد نيروهاي وارد به گره‌هاي قابها در نقشه هاي پيوست نشان داده خواهد شد.

6-2- بارهاي مرده

6-2-1- تعريفبارهاي مرده در ساختمانها شامل وزن: الف) كفها (سقفها)، ب) ديوارها- حائلها و قطعات برنده ساختمان، ج) كليه قسمتهاي ثابت مانند تأسيسات آب، فاضلاب و تهويه و برق و غيره در ساختمان است و از آنجائيكه بار مرده قسمت عمده اي از بار كلي را تشكيل مي دهد بايد محاسبه آن با دقت انجام گيرد، قسمت اعظم بارهاي مرده در ساختمانها را سقفها و ديوارها شامل مي شوند كه در اينجا به شرح آن مي پردازيم.6-2-2- وزن اجزاي ساختمان و مصالح مصرفيسقف طاق ضربي:جزئيات اين سقف در شكل زير نمايش داده شده و وزن هر مترمربع آن محاسبه شده است.

- موزائيك- ملات ماسه و سيمان- قيرگوني دولا15- پوكه معدني- آجركاري- ملات گچ و خاك- ملات گچ- تير آهن 1412.9